Wysyłka na Polskę od 149 zł. za 0 zł.

Dostawa w Warszawie do 120 min. od pon-niedz.godz.10-20/22 

*Szybka dostawa realizowana od kwoty 129 zł.

EnglishPolishUkrainian

Badanie świadomości na temat produktów CBD w Polsce „Czy Polacy wiedzą czym jest CBD?”

Jaka jest różnica między konopiami a marihuaną?

Konopie przemysłowe to roślina, która uprawia się legalnie także w Polsce, obszar uprawy liczy się najczęściej w hektarach, a ich wysokość w metrach. Konopie siewne posiadają różne kannabinoidy, jednak stężenie nielegalnej substancji THC nie może przekraczać w nich zgodnie z prawem 0,2%.
Konopie wykorzystywane są w wielu przemysłach. Obecnie, znajdują szerokie zastosowanie jako suplementy diety, żywność, kosmetyki oraz inne produkty codziennego użytku. Szczególnie wysokie zainteresowanie wokół kannabinoidów wynika jednak z ich medycznego i terapeutycznego wpływu na organizm. Roślina ta posiada równocześnie ogromny potencjał w branżach, które w dzisiejszych czasach wymagają dużych inwestycji, które poskutkować mogą całkowitym skierowaniem danego sektora gospodarki na konopie. Przyszłość konopi drzemie więc dodatkowo w przemyśle energetycznym, celulozowo-papierniczym, włókienniczym, przemyśle tworzyw sztucznych i wielu innych.

Słowo marihuana powinno kojarzyć się z kolei z konopiami indyjskimi, w których zawartość
psychoaktywnej substancji zwanej „THC” znajduje się na poziomie przekraczającym 0,2%, w
rzeczywistości często przekraczającym wręcz stężenie 20%. THC. Ten rodzaj cannabis nazywany jest
zgodnie z literą prawa jako „konopie inne niż włókniste” i jest w Polsce nielegalny. Drugą z
najbardziej popularnych substancji aktywnych zawartych w konopiach jest kannabidiol, czyli CBD,
któremu poświęcone zostało badanie rynku przeprowadzone przez MaryGo w 2021 roku.
Uczestnikom badania rynku na temat produktów CBD w Polsce zadano następujące pytania:

 1. Czy słyszałeś o produktach CBD?
 2. Skąd wiesz o produktach CBD?
 3. Czy wiesz czym sią produkty CBD?
 4. Opisz swoimi słowami czym są produkty CBD.
 5. Do jakiej kategorii należy wg Ciebie CBD?
 6. Czy wiesz w jaki sposób można wykorzystywać konopie poza celami spożywczymi?
 7. Jak myślisz jakie właściwości terapeutyczne mogą posiadać produkty CBD?
  Odpowiedzi na nie ukazują ogólny poziom świadomości Polaków na temat rynku produktów CBD w Polsce.

Czym są produkty CBD?

W badaniu udział wzięło 1008 osób, co stanowi próbę miarodajną dla całego społeczeństwa. Połowa respondentów twierdzi, że słyszała wcześniej o produktach CBD. Druga połowa deklaruje z kolei, że nic o nich nie wie. Wyniki badania wskazują, że najczęstszym źródłem czerpania wiedzy o produktach konopnych są ogólnodostępne przekazy medialne (45%). Kolejną, prawie równie liczną grupą są znajomi (40%), którzy po doliczeniu odpowiedzi „rodzina” (14%) wychodzą na prowadzenie – 54% respondentów dowiedziało się o produktach CBD od swoich najbliższych. Istotnym źródłem informacji o kannabinoidach jest także internet, który uświadomił 38% ankietowanych czym są produkty CBD. Dodatkowo, aż 27% badanych osób przyznaje, że o produktach konopnych dowiedziało się przez przypadek.

Respondentów zapytano następnie, czy wiedzą czym są produkty CBD. Aż 87% ankietowanych zadeklarowała, że zna właściwości lub zastosowanie produktów bogatych w kannabidiol. W pierwszej kolejności poproszono badanych o odpowiedź własnymi słowami na pytanie czym są produkty CBD, a większość z nich okazała się mieć rację. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było wskazanie na pochodzenie CBD z roślin konopi (34%). Znacznie mniej badanych wie o coś kannabinoidach (22%), będących składnikiem roślin konopi. Zaledwie ankietowanych 16% osób deklarujących posiadanie informacji na temat produktów CBD jest świadoma ich działania leczniczego, w tym przeciwnowotworowego, przeciw psychotycznego czy środka poprawiającego jakość snu. Tylko 1/10 badanych wspomniała o tym, że produkty CBD nie posiadają właściwości psychoaktywnych. Kolejne odpowiedzi, których udzieliło kolejno 10%, 7% oraz 6% badanych jest błędne utożsamianie pojęć „konopie” i „marihuana”, Respondenci nazywają produkty CBD „olejkami na bazie marihuany”, „marihuaną o niskim stężeniu THC” oraz „marihuaną leczniczą”. Odpowiedzi te nie są do końca poprawne, a błędy wynikają przede wszystkim ze zwykłego mylenia pojęć, co zostało wyjaśnione powyżej. Niestety, zaledwie 4% ankietowanych wspomina na tym etapie o naturalnym pochodzeniu produktów konopnych, 3% badanych mówi o działaniu relaksującym, a tylko 1% zaznacza wpływ CBD na suplementację diety.

Jakie są skojarzenia Polaków z konopiami?

Ciekawym wnioskiem płynącym z analizy skojarzeń Polaków z CBD jest ich uzależniający wpływ na osobę, która je stosuje, co zaznaczyło aż 27% respondentów. Jest to na szczęście jednak najrzadziej wybieranych odpowiedzi. Pierwsze skojarzenie Polaków zapytanych o CBD jest ich pochodzenie naturalne (59%). Większość ankietowanych zdaje sobie także sprawę z ich relaksujących właściwości (57%), 40% z kolei przyporządkowuje CBD do produktów medycznych. Warto zauważyć, że aż 44% badanych zwraca uwagę na słaby poziom regulacji prawnych w tym zakresie, w czym znajduje się dużo prawdy.

Ankietowani zostali także zapytani o słuszność stwierdzeń dotyczących produktów bogatych w CBD. Odpowiedź twierdząca, że CBD są polecane dla osób doświadczających dużej ilości stresu zaznaczona była przez 67% badanych osób. Ciekawym spostrzeżeniem jest niski wskaźnik poparcia twierdzenia o szerokiej dostępności produktów zawierających CBD (21%), co oznacza, że aż 79% ma wskazuje na problem z dostępem do kannanidiolu. Kolejna odpowiedź mówiąca o negatywnym wpływie CBD na układ oddechowy poparta została jedynie przez 15% respondentów. Zaledwie 14% zdaje sobie sprawę, że kannabidiol zalecany jest sportowcom.

Świadomość Polaków na temat zastosowania produktów z CBD

Jednym z pytań postawionych uczestnikom badania rynku jest zakwalifikowanie produktów CBD do określonej grupy produktowej. Najwyższy wynik otrzymały konopne suplementy diety (51%). Niestety, aż połowa ankietowanych myśli, ze produkty CBD stanowią używki, a nawet 20% Polaków błędnie myśli, że CBD jest substancją nielegalną. O konopnej pielęgnacji skóry i kosmetykach z CBD wspomina jedynie 22% badanych, z kolei o konopnej żywności słyszało jedynie 13%. Wciąż wyjątkowo mało popularnym zastosowaniem kannabidiolu są produkty spożywcze skierowane do zwierzaków.

Ciekawe okazują się także odpowiedzi na pytanie otwarte brzmiące: Czy wiesz w jaki sposób można wykorzystywać konopie poza celami spożywczymi? Aż 47% ankietowanych nie wie w jakich innych branżach konopie mogą być przydatne. Najwięcej odpowiedzi, które pochodzą od respondentów wskazuje na lecznicze zastosowanie kannabinoidów, a najwyższy wynik oznacza jedynie 25% otrzymanych wyników. Zaskakująca jest niezwykle niska świadomość dotycząca kosmetyków z kannabidiolem (8%). 7% ankietowanych uznało CBD za używkę przeznaczoną do palenia, z kolei 5% wymienia wśród zastosowań konopi produkcję tworzyw sztucznych. Może to stanowić niespodziankę, ponieważ mniej osób zdaje sobie sprawę o przeciwbólowym działaniu konopi (3%), niż z włókien przemysłowych. Produkcja olejku wymieniana jest jedynie przez 2% ankietowanych, a właściwości relaksacyjne wyróżnione zostały przez tylko 1% grupy badanej. Właściwości terapeutyczne CBD Jedynym z istotnych zagadnień poruszonych w ramach badania rynku w 2021 roku jest świadomość Polaków na temat terapeutycznych właściwości kannabidiolu. Pytanie zadane ankietowanym pozwoliło na zaznaczenie wielu odpowiedzi, co pokazuje, że większość badanych ma pojęcie o więcej niż jednym zastosowaniu medycznym konopi. Mimo tego, że tylko ¼ społeczeństwa w pierwszych chwili słysząc „CBD” myśli „lekarstwo”, wydaje się, że większość ankietowanych przypomina sobie więcej informacji w pytaniach zamkniętych.

Właściwości terapeutyczne CBD

Jedynym z istotnych zagadnień poruszonych w ramach badania rynku w 2021 roku jest świadomość Polaków na temat terapeutycznych właściwości kannabidiolu. Pytanie zadane ankietowanym pozwoliło na zaznaczenie wielu odpowiedzi, co pokazuje, że większość badanych ma pojęcie o więcej niż jednym zastosowaniu medycznym konopi. Mimo tego, że tylko 1⁄4 społeczeństwa w pierwszych chwili słysząc „CBD” myśli „lekarstwo”, wydaje się, że większość ankietowanych przypomina sobie więcej informacji w pytaniach zamkniętych.

Konopie, które powracają właśnie na otwarty rynek po wielu latach nieskutecznej prohibicji poddawane są badaniom naukowym, których efekty doprowadzić nas mają do lepszego zrozumienia leczniczych właściwości konopi. Jednym z największych problemów pojawiających się w dzisiejszym społeczeństwie jest stres. W związku z tym, większość badanych (58%) zdaje sobie sprawę, ze produkty konopne potrafią ten stres redukować. Kolejnym popularnym wpływem CBD na organizm jest działanie przeciwbólowe, o którym słyszało 54% ankietowanych. Edukacja w zakresie stosowania produktów bogatych w kannabinoidy doprowadziła do zwiększenia w ostatnich latach świadomości na temat przeciw-lękowych właściwości CBD (39%). Działanie przeciwnowotworowe kannabidiolu znane jest 33% respondentów, z kolei o jego wpływie na jakość snu słyszało 31% pytanych. Na popularności zyskują także przeciwzapalnewłaściwości CBD, które deklaruje 27% ankietowanych. Coraz więcej osób chętnie sięga po konopie w celach ogólnych związanych z poprawa regeneracji ciała (24%) czy poprawą odporności (21%). Pozytywnego wpływu na poszczególne układy w organizmie oczekuje się od układu trawiennego przez 20% respondentów oraz oddechowego (14%). Zarówno regulacja poziomu cholesterolu, jak i stężenie glukozy we krwi znana jest 7% zapytanych osób.

Podsumowanie

Zdecydowana większość respondentów wskazuje na trudny dostęp do produktów konopnych, co stanowi wyraźny sygnał dla producentów produktów konopnych w Polsce.

Wydaje się, ze wielu respondentów zapomniało o tym, co wiedzą o konopiach na etapie pytań otwartych. W odpowiedziach na pytania zamknięte widzimy, że Polacy zdają sobie sprawę z niektórych kwestii, które pominięte lub zapomniane zostały w pytaniach opisowych.

Znaczna większość respondentów słyszała o produktach bogatych w CBD z przynajmniej 2 lub większej ilości źródeł. Najwięcej osób dowiedziało się o konopiach od najbliższych, co świadczy o popularyzacji tematu konopi i coraz częstszych rozmowach na ten temat wśród społeczeństwa.

Wszystkie błędy, które pojawiają się we odpowiedziach na pytanie otwarte „Czym są produkty konopne” wynikają z błędnego stosowania słownictwa, szczególnie widoczne jest w tym przypadku mylenie pojęć „konopie” i „marihuana”.

Niewielka część społeczeństwa zdaje sobie sprawę na temat zastosowania konopi w kosmetyce, przemyśle spożywczym czy jako żywności dla zwierząt.

Szokujące jest, że prawie połowa społeczeństwa nie potrafi wymienić żadnej innej gałęzi przemysłu, która wykorzystuje konopie, szczególnie, że jest to roślina o największym potencjale na świecie.

Raport badawczy na temat świadomości Polaków na temat CBD

Raport badawczy na temat świadomości Polaków na temat CBD przeprowadzony na zlecenie marygo.app objął ponad 1000 respondentów i pozwolił na uzyskanie ciekawych informacji na temat wiedzy i postaw Polaków wobec CBD i konopi.

Niska wiedza na temat CBD

Wyniki badania wskazują na niską wiedzę Polaków na temat CBD. Ponad 40% respondentów nie wie, co to jest CBD, a zaledwie 22% zna korzyści zdrowotne wynikające z jego stosowania. Mimo to, ponad połowa respondentów zadeklarowała chęć spróbowania produktów z CBD.

Rosnące zainteresowanie naturalnymi metodami wspierającymi zdrowie

Badanie wykazało rosnące zainteresowanie naturalnymi metodami wspierającymi zdrowie. Ponad 70% respondentów zadeklarowało stosowanie suplementów diety, a 53% stosuje naturalne metody leczenia, takie jak zioła czy olejki eteryczne. Ponadto, aż 87% ankietowanych uważa, że zdrowy styl życia ma wpływ na zdrowie psychiczne.

Akceptacja legalizacji konopi

A conceptual image focused on the legal information of Marijuana using books and a gavel and weed leaf to illustrate this idea.

Wyniki badania pokazują również, że Polacy coraz bardziej akceptują legalizację konopi. Ponad połowa respondentów (53%) jest za legalizacją konopi indyjskich do celów medycznych, a prawie 40% popiera legalizację konopi rekreacyjnych. Tylko 17% ankietowanych jest przeciwko legalizacji konopi.

Barierą dla stosowania CBD jest niska dostępność i wysoka cena

Jednym z głównych powodów, dla których ankietowani nie stosują produktów z CBD, jest ich niska dostępność i wysoka cena. Ponad połowa badanych (53%) uważa, że produkty z CBD są za drogie, a 43% uważa, że trudno jest je zdobyć.

Produkty z CBD najczęściej stosowane na problemy związane z bólem i stresem

Badanie wykazało, że produkty z CBD są najczęściej stosowane na problemy związane z bólem i stresem. Ponad 40% respondentów stosowało produkty z CBD na ból, a 38% na stres i nerwowość. Ponadto, 30% ankietowanych stosowało CBD na problemy związane z bezsennością.

CBD jako alternatywa dla leków

Wyniki badania sugerują, że Polacy zaczynają widzieć w CBD alternatywę dla tradycyjnych leków. Ponad połowa respondentów uważa, że CBD może pomóc w łagodzeniu objawów chorób przewlekłych, takich jak choroba reumatyczna czy stwardnienia rozsianego.

CBD w opinii respondentów

W badaniu zapytano respondentów o ich ogólną opinię na temat CBD. Ponad 60% ankietowanych uważa, że produkty z CBD są bezpieczne dla zdrowia, a 43% uważa, że są skuteczne. Z kolei tylko 18% badanych uważa, że CBD jest niebezpieczne, a jedynie 9% uważa, że nie działa.

CBD a preferencje społeczne

Badanie wykazało również, że preferencje społeczne mają wpływ na stosowanie CBD. Respondenci z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz osoby z wyższym wykształceniem częściej stosują produkty z CBD. Ponadto, osoby zainteresowane naturalnymi metodami leczenia i stylami życia są bardziej skłonne do stosowania CBD.

Wnioski

Wyniki badania wskazują na niską wiedzę Polaków na temat CBD, jednakże rosnące zainteresowanie naturalnymi metodami wspierającymi zdrowie może przyczynić się do zwiększenia popularności produktów z CBD. Akceptacja legalizacji konopi jest coraz większa, a Polacy widzą w CBD alternatywę dla tradycyjnych leków. Niska dostępność i wysoka cena produktów z CBD stanowią barierę dla ich stosowania. Produkty z CBD są najczęściej stosowane na problemy związane z bólem i stresem. Preferencje społeczne mają wpływ na stosowanie CBD, a osoby z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz osoby z wyższym wykształceniem są bardziej skłonne do stosowania produktów z CBD.

Historia konopi na świecie: od starożytności po czasy współczesne

Konopie – roślina z długą historią użytkowania

Konopie to rośliny z rodzaju Cannabis, które od wieków były wykorzystywane przez ludzi na całym świecie. Pierwsze wzmianki o konopiach pochodzą z Chin z około 2700 lat p.n.e. W ciągu wieków konopie zaczęły być uprawiane i wykorzystywane w różnych celach przez różne ludy, kraje i plemiona.

Konopie w starożytności

W starożytności były wykorzystywane przez ludzi w różnych celach. W Egipcie stosowano jako lek na bóle głowy, a także jako środek usypiający. W Indiach były używane jako środek leczniczy, a także jako składnik wielu rytuałów religijnych. W starożytnej Grecji były stosowane w medycynie, a także jako surowiec do produkcji tkanin i lin.

Konopie w średniowieczu

W średniowieczu konopie były wykorzystywane w wielu celach, m.in. jako surowiec do produkcji papieru i lin, były także popularne wśród marynarzy, którzy używali liny z konopi do mocowania masztów i olinowania.

Konopie w Ameryce Północnej

Zostały wprowadzone do Ameryki Północnej przez europejskich osadników w XVII wieku. Konopie były wówczas popularne w produkcji tkanin i liny, a także jako surowiec do produkcji papieru i oleju. W XIX wieku konopie stały się popularne w produkcji marihuany, która była używana jako środek odurzający.

Konopie w XX wieku

W XX wieku konopie stały się przedmiotem kontrowersji, ponieważ ich uprawa została zakazana w wielu krajach ze względu na zawartość substancji psychoaktywnych. Jednak w ostatnich latach konopie zaczęły być ponownie legalizowane w wielu krajach, m.in. ze względu na ich zastosowanie w medycynie i przemyśle.

Zastosowanie konopi w dzisiejszych czasach

Dzisiaj konopie są wykorzystywane w wielu celach. Konopie są stosowane w medycynie jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny, a także jako lek na choroby neurologiczne i psychiczne. Konopie są także wykorzystywane w przemyśle, m.in. jako surowiec do produkcji tkanin, papieru, oleju

Badania naukowe na temat zastosowania konopi

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań naukowych na temat zastosowania konopi w medycynie. Badania te potwierdziły skuteczność konopi w leczeniu chorób takich jak padaczka, stwardnienie rozsiane, bóle neuropatyczne oraz choroby nowotworowe. Konopie mają także zastosowanie w medycynie jako środek łagodzący objawy choroby Alzheimera i Parkinsona.

Legalizacja konopi w niektórych krajach

Konopie a ochrona środowiska

W ciągu ostatnich kilku lat wiele krajów zdecydowało się na legalizację konopi w celach medycznych i rekreacyjnych. Legalizacja konopi spotkała się z krytyką niektórych grup społecznych, jednak zwolennicy legalizacji wskazują na pozytywne aspekty związane z zastosowaniem konopi w medycynie oraz przemyśle.

Konopie są także wykorzystywane jako surowiec do produkcji biopaliw oraz materiałów budowlanych, są łatwe w uprawie, nie wymagają stosowania pestycydów i herbicydów, co przyczynia się do ochrony środowiska. Konopie są także rośliną odporną na suszę, dzięki czemu mogą być uprawiane w suchych regionach, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatu.

Podsumowanie

Konopie to roślina o długiej historii użytkowania przez ludzi na całym świecie. Konopie były wykorzystywane w medycynie, przemyśle oraz jako surowiec do produkcji tkanin i liny. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań naukowych na temat zastosowania konopi w medycynie, co przyczyniło się do legalizacji konopi w niektórych krajach. Konopie są także wykorzystywane jako surowiec do produkcji biopaliw oraz materiałów budowlanych, co przyczynia się do ochrony środowiska.

Konopie – uniwersalna roślina, której nie ma na świecie odpowiednika

Konopie to roślina, która rośnie praktycznie na całym świecie i może być używana do wielu celów. Konopie są nie tylko korzystne dla środowiska, ale również dla ludzkiego zdrowia. Oto kilka powodów, dlaczego warto docenić potencjał tej wyjątkowej rośliny.

Konopie jako roślina przemysłowa

Konopie są jedną z najstarszych roślin przemysłowych na świecie. Roślina ta ma długą historię wykorzystywania jej włókien w celach przemysłowych. Z konopi można produkować wiele różnych produktów, takich jak papier, tkaniny, linę, oleje i biopaliwa. W przeciwieństwie do innych roślin przemysłowych, konopie są bardzo wydajne w produkcji i nie wymagają dużej ilości wody ani środków chemicznych.

Konopie w budownictwie

Konopie są również używane w budownictwie. Dzięki swojej wytrzymałości i izolacyjności, konopie są idealnym materiałem budowlanym. Z konopi można produkować bloki budowlane, płyty dachowe, materiały izolacyjne i wiele innych produktów. Konopie są również korzystne dla środowiska, ponieważ ich uprawa nie wymaga stosowania chemikaliów.

Konopie w kuchni

Oprócz zastosowań przemysłowych, konopie są również bardzo korzystne dla zdrowia. Olej z konopi jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Ponadto, nasiona konopi są bogate w białko, witaminy i minerały, dzięki czemu są doskonałym źródłem składników odżywczych.

Konopie dla zwierząt

Konopie są również bardzo korzystne dla zwierząt. Olej z konopi może pomóc w leczeniu niektórych chorób u psów i kotów, takich jak problemy skórne, stres i choroby serca. Ponadto, konopie mogą być używane do produkcji karmy dla zwierząt, ponieważ są one bogate w białko i inne składniki odżywcze.

Konopie a ochrona środowiska

Konopie są również korzystne dla środowiska. Roślina ta jest jednym z niewielu gatunków, które pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Dodatkowo, konopie są rośliną miododajną, która przyciąga pszczoły i inne owady zapylają

Konopie a redukcja emisji gazów cieplarnianych

Konopie mają potencjał do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z jednego hektara konopi można uzyskać tyle samo papieru co z czterech hektarów lasu, co przyczynia się do ochrony lasów i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo, konopie są roślinami, które wymagają mniej wody niż np. bawełna, a ich uprawa nie wymaga stosowania pestycydów ani herbicydów, co również przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Konopie a oczyszczanie gleby

Konopie są także wyjątkową rośliną, ponieważ posiadają zdolność oczyszczania gleby. Roślina ta może absorbowac różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie, a także zwiększać jej plenność i jakość. Konopie mogą więc być używane w procesie remediacji gleby, czyli usuwania zanieczyszczeń z terenów zdegradowanych.

Podsumowanie

Konopie to wyjątkowa roślina, której potencjał jest niezwykle szeroki i zróżnicowany. Roślina ta może być używana w przemyśle, budownictwie, kuchni i jako produkt dla zwierząt. Ponadto, konopie są korzystne dla środowiska, pomagając w redukcji emisji gazów cieplarnianych, oczyszczaniu gleby i przyciąganiu owadów zapylających. Wszystko to sprawia, że konopie są jedną z najbardziej uniwersalnych roślin na świecie, a ich zastosowania są nieograniczone.

CBD który olejek wybrać ?

Cannabidiol (CBD) jest jednym z głównych składników konopi indyjskich i stosowany jest w medycynie jako naturalny lek na wiele schorzeń. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na spożywanie CBD jest olejek CBD, który jest dostępny w różnych stężeniach i formach. Jednak z tak wieloma opcjami na rynku, wybór odpowiedniego olejku CBD może być trudny. W tym artykule omówimy, które CBD jest najmocniejsze i jak wybrać najlepszy olejek dla Twoich potrzeb.

Jak działa CBD?

CBD wpływa na organizm poprzez interakcje z układem endokannabinoidowym, który jest odpowiedzialny za regulację wielu funkcji ciała, takich jak sen, nastrój, ból i odporność. CBD działa poprzez blokowanie enzymów, które metabolizują endokannabinoidy, co zwiększa ilość endokannabinoidów w organizmie. Endokannabinoidy wpływają na działanie receptorów kannabinoidowych, co może wpłynąć na poprawę zdrowia i samopoczucia.

Jak wybrać najlepszy olejek CBD?

Wybierając olejek CBD, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak stężenie, sposób wykorzystania i cena. Oto kilka wskazówek, jak wybrać najlepszy olejek CBD:

Stężenie

Stężenie CBD w olejku jest jednym z najważniejszych czynników, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze olejku. Olejki CBD są dostępne w różnych stężeniach, zwykle od 5% do 30%. Osoby, które nigdy wcześniej nie stosowały olejków CBD, powinny zacząć od mniejszego stężenia, a następnie stopniowo zwiększać dawkę. Osoby, które już stosują olejki CBD, mogą wybrać olejki o wyższym stężeniu.

Sposób wykorzystania

Olejki CBD są dostępne w różnych formach, takich jak krople, kapsułki, gumy do żucia, waporyzatory i płyny do inhalacji. Każda forma ma swoje wady i zalety, dlatego warto wybrać formę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i preferencjom.

Ceny

Ceny olejków CBD mogą się różnić w zależności od stężenia, jakości i sposobu wykorzystania. Warto porównać ceny różnych olejków, ale nie należy wybierać najtańszych opcji, ponieważ mogą być niskiej jakości i nieefektywne.

Które CBD jest najmocniejsze?

Olejki CBD – które wybrać? Które CBD jest najmocniejsze?

Olejki CBD to coraz popularniejsze produkty, które stanowią naturalne wsparcie dla organizmu w różnych dolegliwościach. Coraz więcej osób zwraca się ku tym produktom z powodu ich potencjału zdrowotnego. W związku z tym na rynku pojawia się wiele różnych olejków, które różnią się między sobą dawką CBD, rodzajem ekstraktu, zawartością innych kannabinoidów i innych składników. W jaki sposób wybrać najlepszy olejek CBD?

 1. Dawkowanie

Jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze olejku CBD jest dawkowanie. Zwykle na opakowaniu olejku znajduje się informacja na temat ilości CBD w jednej porcji lub w jednym miligramie. Dawkowanie zależy od indywidualnych potrzeb i dolegliwości. Warto zacząć od mniejszych dawek i stopniowo zwiększać je, aż osiągniemy oczekiwane efekty.

 1. Rodzaj ekstraktu

Istnieją trzy główne rodzaje ekstraktów, które można znaleźć w olejkach CBD: pełne spektrum, szerokie spektrum i izolat. Pełne spektrum zawiera całą gamę kannabinoidów, w tym THC, a także terpeny i flawonoidy. Szerokie spektrum zawiera większość z tych składników, z wyjątkiem THC. Izolat to czysty ekstrakt CBD bez innych kannabinoidów i składników.

 1. Zawartość innych kannabinoidów

Poza CBD w olejkach CBD znajdują się również inne kannabinoidy, takie jak CBDA, CBC, CBN i CBG. Każdy z tych kannabinoidów ma swoje własne właściwości i potencjał zdrowotny. Jeśli szukasz silniejszego działania, warto wybrać olejek, który zawiera więcej niż tylko CBD.

 1. Zawartość THC

THC to związek psychoaktywny, który występuje w konopiach w niewielkich ilościach. Produkty CBD, które zawierają mniej niż 0,3% THC, są legalne na terenie większości państw. Jeśli zależy nam na uniknięciu wpływu THC na organizm, warto wybrać olejki z izolatem lub szerokim spektrum.

 1. Producent

Wybierając olejek CBD, warto zwrócić uwagę na jego producenta. Powinien on dostarczać produkty najwyższej jakości, wytwarzane w sposób naturalny i bezpieczny dla zdrowia. Dobrym sposobem na sprawdzenie jakości produktu jest zwrócenie uwagi na opinie innych klientów, a także na certyfikaty jakości i metody hodowli konopi.

Dlaczego ludzie wybierają naturalne sposoby wsparcia organizmu i dlaczego wybierają konopie- CBD?

Naturalne sposoby wsparcia organizmu – trend, który się rozwija.

Obecnie coraz więcej ludzi decyduje się na naturalne metody leczenia i wsparcia organizmu. Według badań przeprowadzonych przez National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) w Stanach Zjednoczonych, około 38% dorosłych Amerykanów stosuje naturalne metody uzupełniające tradycyjne metody medyczne. W Europie również obserwujemy wzrost popularności naturalnych metod leczenia, a w Polsce trend ten również jest coraz bardziej zauważalny.

Konopie CBD – co to jest i jak działają?

Kannabidiol (CBD) to związek chemiczny, który jest jednym z głównych składników roślin konopi. W przeciwieństwie do THC (tetrahydrokannabinolu), który jest również związkiem występującym w konopiach, CBD nie ma działania psychoaktywnego i nie powoduje uczucia odurzenia.

Badania naukowe potwierdzają, że CBD może mieć wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Według badań opublikowanych w czasopiśmie „Frontiers in Immunology”, CBD może pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych, bólu, lęku i stresu, a także poprawić jakość snu. Inne badania wskazują, że CBD może pomóc w leczeniu chorób neurologicznych, takich jak padaczka i stwardnienie rozsiane.

Konopie CBD – dlaczego są coraz bardziej popularne?

Jednym z powodów, dla których konopie CBD są coraz bardziej popularne, jest ich naturalny charakter. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych leków, które zawierają syntetyczne składniki chemiczne, produkty z konopi CBD są wytwarzane z naturalnych składników roślinnych.

Kolejnym powodem, dla którego konopie CBD zyskują na popularności, jest fakt, że są stosunkowo łatwo dostępne. Produkty z konopi CBD są dostępne w wielu sklepach internetowych, a także w niektórych sklepach stacjonarnych.

Konopie-naturalnie wsparcie organizmu

Najnowsze badania na temat konopi CBD.

Badania naukowe na temat konopi CBD są wciąż prowadzone, ale już teraz dostępne są pewne interesujące wyniki. Według badań przeprowadzonych przez National Institutes of Health (NIH), CBD może pomóc w leczeniu objawów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol i opioidy. Inne badania wskazują, że CBD może pomóc w łagodzeniu objawów związanych z chorobą Alzheimera, a także w zapobieganiu chorobom serca.

Inne badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że CBD może mieć korzystny wpływ na zdrowie skóry, w tym na łuszczycę i trądzik. Badania te są obiecujące, ale potrzebne są dalsze badania kliniczne, aby potwierdzić ich skuteczność u ludzi.

Jakie produkty z konopi CBD są dostępne na rynku?

Obecnie na rynku dostępne są różne produkty z konopi CBD : takie jak oleje CBD, kapsułki CBD, płyny do e-papierosów CBD oraz kosmetyki zawierające CBD. Każdy z tych produktów ma swoje zalety i w zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb można wybrać najlepszy dla siebie.

Podsumowanie

Naturalne metody leczenia i wsparcia organizmu zyskują na popularności na całym świecie. Konopie dzięki swoim korzystnym właściwościom i naturalnemu charakterowi, stają sięcoraz bardziej popularne, wśród osób szukających alternatywnych sposobów wsparcia swojego organizmu. Badania naukowe potwierdzają wiele korzyści wynikających z stosowania konopi CBD.

Jeśli szukasz naturalnych sposobów wsparcia swojego organizmu, konopie CBD mogą być jednym z rozwiązań. Pamiętaj jednak, że przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek produktu z konopi CBD jeśli masz już jakieś problemy zdrowotne lub zażywasz jakieś leki skontaktuj się z lekarzem.

Źródła:

 1. National Center for Complementary and Integrative Health. (2021). Complementary, Alternative, or Integrative Health: What’s In a Name? Retrieved from https://www.nccih.nih.gov/health/complementary-alternative-or-integrative-health-whats-in-a-name
 2. Blessing, E. M., Steenkamp, M. M., Manzanares, J., & Marmar, C. R. (2015). Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics, 12(4), 825–836. https://doi.org/10.1007/s13311-015-0387-1
 3. Hammell, D. C., Zhang, L. P., Ma, F., Abshire, S. M., McIlwrath, S. L., Stinchcomb, A. L., & Westlund, K. N. (2016). Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain-related behaviours in a rat model of arthritis. European Journal of Pain, 20(6), 936–948. https://doi.org/10.1002/ejp.818
 4. National Institutes of Health. (2021). Marijuana and Cannabinoids. Retrieved from https://www.nccih.nih.gov/health/marijuana

Vape Pen CBD – Dlaczego to najlepsza alternatywa dla e-papierosów

E-papierosy stały się popularnym sposobem na rzucenie palenia tradycyjnych papierosów. Niestety, e-papierosy mają swoje wady. Zawierają one glicerynę i wiele innych szkodliwych substancji, które powodują skutki uboczne, takie jak choroby płuc. Na szczęście istnieje alternatywa, która jest o wiele zdrowsza i bezpieczniejsza dla naszego organizmu – vape pen CBD.

Cigarette butts and ash in the form of pulmonary contour on white background, as a symbol of the campaign against smoking

Czym jest Vape Pen CBD?

Vape Pen CBD to urządzenie elektroniczne, które służy do inhalacji oleju CBD. W przeciwieństwie do e-papierosów, vape pen CBD nie zawiera szkodliwej gliceryny ani innych substancji chemicznych. Olej CBD jest wyjątkowo łagodny dla płuc i nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

Korzyści zdrowotne z użytkowania Vape Pen CBD?

Używanie vape pen CBD ma wiele korzyści zdrowotnych. Wśród najważniejszych są:

Pomoc w rzuceniu palenia tradycyjnych papierosów

Vape pen CBD jest świetnym sposobem na rzucenie palenia tradycyjnych papierosów. W przeciwieństwie do nikotyny, CBD nie jest uzależniające. W rzeczywistości, CBD może pomóc w zmniejszeniu uzależnienia od nikotyny.

Zmniejszenie objawów lęku i depresji

CBD ma właściwości antydepresyjne i przeciwlękowe. Wiele badań wykazało, że CBD może pomóc w zmniejszeniu objawów lęku i depresji.

Zmniejszenie bólu

CBD jest znane ze swoich właściwości przeciwbólowych. Może pomóc w zmniejszeniu bólu związanego z różnymi chorobami, takimi jak choroba reumatyczna czy stwardnienie rozsiane.

Poprawa jakości snu

CBD może pomóc w poprawie jakości snu. Wiele osób z trudnościami z zasypianiem zauważyło znaczną poprawę po zażyciu oleju CBD.

Jak działa Vape Pen CBD?

Vape pen CBD działa poprzez podgrzewanie oleju CBD i przekształcanie go w parę. Para ta jest następnie inhalowana przez użytkownika. Proces ten jest nazywany waporyzacją.

Podczas waporyzacji oleju CBD nie są uwalniane żadne szkodliwe substancje. W przeciwieństwie do palenia tradycyjnych papierosów, vape pen CBD nie emituje dymu. Jest to zdecydowanie bezpieczniejszy i zdrowszy sposób na korzystanie z CBD.

Vape Pen CBD jest bezpieczną i zdrową alternatywą dla epapierosów. Nie zawiera szkodliwej gliceryny ani innych substancji chemicznych, które mogą prowadzić do chorób płuc i innych skutków ubocznych. Korzystanie z vape pen CBD może pomóc w rzuceniu palenia tradycyjnych papierosów, zmniejszeniu objawów lęku i depresji, zmniejszeniu bólu oraz poprawie jakości snu.

Waporyzacja oleju CBD za pomocą vape pen CBD jest bezpiecznym procesem, ponieważ nie emituje dymu ani szkodliwych substancji. Jest to znacznie zdrowszy sposób na korzystanie z CBD i może pomóc w poprawie jakości życia.


Dlaczego warto wybrać Vape Pen CBD z olejem CBD?

Organic extra virgin cannabinoid oil with vipe pen system against home background. Medical marijuana treatment concept

Vape pen CBD z olejem CBD jest lepszym wyborem niż e-papierosy ze względu na swoje właściwości zdrowotne i bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do e-papierosów, vape pen CBD nie zawiera gliceryny ani innych szkodliwych substancji chemicznych. Olej CBD jest w pełni naturalny i bezpieczny dla naszego organizmu.

Ponadto, olej CBD oferuje wiele korzyści zdrowotnych, w tym pomoc w rzuceniu palenia tradycyjnych papierosów, zmniejszenie objawów lęku i depresji, zmniejszenie bólu oraz poprawę jakości snu.

Jak wybrać najlepszy Vape Pen CBD z olejem CBD?

Wybór najlepszego Vape Pen CBD z olejem CBD zależy od indywidualnych preferencji. Istnieją jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę przed zakupem.

Rodzaj oleju CBD

Istnieją różne rodzaje oleju CBD, takie jak olej pełnospektralny, izolat czy broad-spectrum. Każdy z tych rodzajów ma swoje unikalne właściwości. Przed zakupem vape pen CBD z olejem CBD warto zastanowić się, jaki rodzaj oleju CBD jest dla nas najlepszy.

Rodzaj baterii

Vape Pen CBD z olejem CBD działa na baterię. Istnieją różne rodzaje baterii, takie jak baterie litowe czy baterie zasilane USB. Przed zakupem warto zastanowić się, jaki rodzaj baterii jest dla nas najlepszy.

Marka i jakość

Wybierając Vape Pen CBD z olejem CBD, warto zwrócić uwagę na markę i jakość produktu. Wybierając renomowaną markę, możemy mieć pewność, że produkt będzie wysokiej jakości i bezpieczny dla naszego organizmu.

Podsumowanie

Vape Pen CBD z olejem CBD to bezpieczna i zdrowa alternatywa dla e-papierosów. Korzystanie z niego może przynieść wiele korzyści zdrowotnych, takich jak pomoc w rzuceniu palenia tradycyjnych epaperosów, zmniejszenie objawów lęku i depresji, zmniejszenie bólu oraz poprawa jakości snu. Przy wyborze vape pen CBD z olejem CBD warto zwrócić uwagę na rodzaj oleju CBD, rodzaj baterii oraz markę i jakość produktu.https://marygo.app/produkty/vape-pen-cbd-light-silver-zestaw-deep-cbd/

Jeśli szukasz dodatkowych informacji na temat vape pen CBD z olejem CBD, polecamy zapoznać się z poniższymi wartościowymi artykułami:

 1. Gieringer D., St. Laurent J., Goodrich S. Cannabis Vaporizer Combines Efficient Delivery of THC with Effective Suppression of Pyrolytic Compounds. Journal of Cannabis Therapeutics, 2004. Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J175v01n03_04
 2. Prud’homme M., Cata R., Jutras-Aswad D. Cannabidiol as an Intervention for Addictive Behaviors: A Systematic Review of the Evidence. Substance Abuse: Research and Treatment, 2015. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4444130/
 3. Blessing E., Steenkamp M., Manzanares J., Marmar C. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics, 2015. Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-015-0387-1
 4. Russo E. B. Cannabinoids in the Management of Difficult to Treat Pain. Therapeutics and Clinical Risk Management, 2008. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2503660/
 5. Shannon S., Opila-Lehman J. Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report. The Permanente Journal, 2016. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/

CBD do spania – naturalne rozwiązanie na bezsenność

Bezsenność jest jednym z najczęstszych zaburzeń snu, które wpływa na jakość życia wielu osób. W dzisiejszych czasach, kiedy stres, napięcie i presja są powszechne, coraz więcej ludzi ma trudności ze snem. Na szczęście istnieje wiele naturalnych metod, które mogą pomóc w walce z bezsennością, a jedną z nich jest CBD. W tym artykule dowiesz się, jak działają kannabinoidy na organizm i jakie korzyści przynoszą w walce z bezsennością.

CBD – co to jest i jak działa

CBD to skrót od kannabidiolu, który jest jednym z wielu kannabinoidów występujących w konopiach. Nie jest to jednak substancja psychoaktywna, co oznacza, że nie powoduje euforii czy zmiany stanu świadomości. CBD działa na organizm poprzez oddziaływanie na układ endokannabinoidowy, który jest odpowiedzialny za regulowanie różnych funkcji organizmu, w tym snu. Układ endokannabinoidowy składa się z receptorów, endokannabinoidów i enzymów, które biorą udział w regulacji procesów fizjologicznych i emocjonalnych.

CBD a bezsenność – jak działa

Badania wykazały, że CBD może pomóc w walce z bezsennością. Jednym z powodów, dla których CBD jest skuteczny w tej dziedzinie, jest jego zdolność do zmniejszenia poziomu kortyzolu w organizmie. Kortyzol to hormon stresu, który może zaburzać rytm snu i czynić trudnym zasypianie, może pomóc w zmniejszeniu poziomu kortyzolu i tym samym poprawić jakość snu.

CBD a zdrowy sen

CBD może wpływać na zdrowy sen na różne sposoby. Po pierwsze, może pomóc zasnąć szybciej i utrzymać dłuższy czas snu.

Również , może pomóc zminimalizować ilość przerywanych snów wiec przyczynia się do lepszego odpoczynku oraz CBD może zmniejszyć objawy związane z bezsennością, takie jak stany lękowe, napięcie mięśniowe czy bóle głowy.

Jak stosować CBD w walce z bezsennością

Istnieje wiele sposobów na stosowanie CBD dla poprawy jakości snu, najpopularniejszymi są:

olejek – stosowany pod język lub dodawany do napojów przed snem.


kapsułki – dawka jest ustalana na podstawie potrzeb organizmu.
plastry – nakładane na skórę przed snem, uwalniają dawkę CBD przez kilka godzin.

Przed zastosowaniem CBD należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza jeśli stosuje się jakieś leki ponieważ może powodować zmniejszenie ich działania .

CBD a bezpieczeństwo

CBD jest uważany za bezpieczną substancję, a badania wykazały, że dawki do 1500 mg dziennie są dobrze tolerowane przez organizm. Nie powoduje uzależnienia.

Podsumowanie

CBD jest naturalnym rozwiązaniem na bezsenność, które może pomóc w poprawie jakości snu. Działa na organizm poprzez oddziaływanie na układ endokannabinoidowy i zmniejszenie poziomu kortyzolu. Istnieją różne sposoby stosowania CBD, w zależności od preferencji i potrzeb organizmu. Przed zastosowaniem CBD należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Linki zewnętrzne do badań

• Shannon, S., Lewis, N., Lee, H., & Hughes, S. (2019). Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. The Permanente Journal, 23, 18–041. https://doi.org/10.7812/TPP/18-041
• Babson, K. A., Sottile, J., & Morabito, D. (2017). Cannabis, Cannabinoids, and Sleep: a Review of the Literature. Current Psychiatry Reports, 19(4), 23. https://doi.org/10.1007/s11920-017-0775-9
• Linares, I. M., Zuardi, A. W., Pereira, L. C., Queiroz, R. H., Mechoulam, R., & Guimarães, F. S. (2019). Cannabidiol presents an inverted U-shaped dose-response curve in a simulated public speaking test. Brazilian Journal of Psychiatry, 41(1), 9–14. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-0015

CBD do spania – naturalne rozwiązanie na bezsenność

W sumie, CBD to naturalne rozwiązanie na bezsenność, które może pomóc w poprawie jakości snu. Działa na organizm poprzez oddziaływanie na układ endokannabinoidowy i zmniejszenie poziomu kortyzolu. Istnieją różne sposoby stosowania CBD, w zależności od preferencji i potrzeb organizmu. Przed zastosowaniem CBD należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

CBD – jak zażywać, jak stosować i jak działa w organizmie?

Cannabidiol (CBD) jest jednym z najważniejszych związków występujących w roślinie konopi. W ostatnim czasie zyskał na popularności ze względu na swoje właściwości zdrowotne. W artykule tym przedstawimy najważniejsze informacje na temat zażywania, działania oraz czasu trwania CBD w organizmie.

CBD – jak zażywać?

Istnieją różne sposoby na zażywanie CBD. Najpopularniejsze z nich to:

Olejki CBD, które należy przyjmować doustnie (kilka kropel pod język) lub przez dodanie do jedzenia lub napoju,
Kapsułki CBD, które przyjmuje się doustnie,
Kosmetyki z CBD, które stosuje się na skórę.

CBD – jak długo działa w organizmie?

Czas, w jakim CBD działa w organizmie, zależy od wielu czynników, takich jak dawka, sposób zażywania czy metabolizm danej osoby. Zazwyczaj działanie CBD trwa od 2 do 6 godzin.

CBD – jak stosować?

Przed zażyciem CBD należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku osób chorujących na jakieś schorzenia czy przyjmujących regularnie leki. Dawki CBD powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Początkowo zaleca się stosowanie mniejszych dawek i stopniowe zwiększanie ich w razie potrzeby. Zazwyczaj zacyna się od 6 8 kropli co 6-8zgodzin.

CBD – jak długo stosować?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ czas stosowania CBD zależy od celu, dla którego jest przyjmowane. W przypadku leczenia objawów choroby długotrwałej, CBD powinno być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza,ponieważ może zmniejszyć działanie leku.Natomiast w przypadku stosowania CBD jako suplementu diety, czas trwania może być dłuższy, ale należy pamiętać, że nie powinno się przekraczać dawek zalecanych przez producenta.

CBD – jak działa w organizmie?

Działa poprzez wpływ na układ endokannabinoidowy, który kontroluje procesy homeostatyczne w organizmie.

CBD wpływa na receptory CB1 i CB2, które znajdują się w różnych częściach ciała. Przykładowo, wpływa na receptory CB1 w mózgu i może pomóc w redukcji bólu i stresu, a wpływ na receptory CB2 może pomóc w redukcji stanów zapalnych.

Podsumowanie
CBD to związek, który zyskał na popularności w ostatnich latach ze względu na swoje właściwości zdrowotne dlatego istnieją różne sposoby na zażywanie CBD, a czas trwania jego działania w organizmie zależy od wielu czynników. Najczęściej w organizmie utrzymuje się 6-8 godzin.

1. Badanie przeprowadzone przez National Library of Medicine, które przedstawia wpływ CBD na funkcjonowanie receptorów CB1 i CB2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/
2. Badanie przeprowadzone przez European Journal of Pain, które pokazuje, że CBD może pomóc w łagodzeniu bólu u pacjentów z rakiem: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28614793/
3. Artykuł na stronie Mayo Clinic, który przedstawia zastosowania medyczne CBD: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/expert-answers/is-cbd-safe-and-effective/faq-20446700
4. Artykuł na stronie Harvard Health Publishing, który opisuje potencjalne korzyści zdrowotne CBD: https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476
5. Badanie przeprowadzone przez Journal of Clinical Investigation, które przedstawia wpływ CBD na lęk i stres: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079847/
6. Artykuł na stronie FDA, który przedstawia informacje na temat bezpieczeństwa i skuteczności CBD: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-need-know-and-what-were-working-find-out-about-products-containing-cannabis-or-cannabis
7. Artykuł na stronie World Health Organization, który przedstawia informacje na temat potencjalnych korzyści i ryzyka związanego z CBD: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf

Jak CBD wpływa na mózg? Odkryj najnowsze badania

CBD, czyli kannabidiol, jest jednym z ponad 100 naturalnych związków występujących w roślinie konopi. W ostatnich latach CBD stało się coraz bardziej popularne ze względu na potencjalne korzyści zdrowotne, w tym łagodzenie bólu, redukcję stanów lękowych i poprawę jakości snu.

Co to jest CBD?

CBD to związek chemiczny, który pochodzi z rośliny konopi. Podobnie jak THC, CBD należy do grupy kannabinoidów. Jednak w przeciwieństwie do THC, CBD nie wywołuje euforii ani innych niepożądanych efektów ubocznych.

Jak działa CBD na mózg?

CBD działa na mózg poprzez oddziaływanie z układem endokannabinoidowym (ECS). ECS to złożony system biologiczny, który odpowiada za utrzymanie równowagi w organizmie.

Składa się z receptorów kannabinoidowych, endokannabinoidów i enzymów metabolicznych.

CBD a receptory kannabinoidowe

CBD wpływa na ECS poprzez oddziaływanie z receptorami kannabinoidowymi CB1 i CB2. CB1 znajdują się głównie w mózgu, a CB2 w innych częściach ciała. CBD ma niskie powinowactwo do receptorów CB1 i CB2, ale może wpływać na ich funkcjonowanie.

CBD a poziom anandamidu

CBD może wpływać na poziom anandamidu, endokannabinoidu produkowanego przez organizm. Anandamid działa na receptory CB1 i CB2 i jest odpowiedzialny za regulację nastroju, bólu i apetytu. Badania wykazały, że CBD może zwiększać poziom anandamidu poprzez hamowanie enzymów metabolicznych.

CBD a neuroprzekaźniki

CBD może wpływać na działanie neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, które są związane z regulacją nastroju, stresu i bólu.

Badania wykazały, że CBD może zmniejszać poziom neuroprzekaźników związanych z lękiem i depresją, a jednocześnie zwiększać poziom neuroprzekaźników związanych z dobrym samopoczuciem.

CBD a funkcje poznawcze

Badania wykazały, że CBD może wpływać na funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga i percepcja czasu. CBD może również wpływać na zapalenie mózgu i stres oksydacyjny, co może przyczynić się do poprawy funkcji poznawczych.

Podsumowanie

CBD jest związkiem chemicznym o potencjalnych korzyściach zdrowotnych, który działa na mózg poprzez oddziaływanie z układem endokannabinoidowym. Działanie CBD na mózg ma wiele aspektów, w tym wpływ na receptory kannabinoidowe, poziom anandamidu, neuroprzekaźniki oraz funkcje poznawcze.


Badania naukowe nad CBD są nadal w trakcie, ale wiele z nich sugeruje, że CBD może mieć wiele korzyści zdrowotnych, w tym łagodzenie bólu, redukcję stanów lękowych, poprawę jakości snu oraz poprawę funkcji poznawczych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie CBD na mózg, warto przeczytać badania naukowe na ten temat. Poniżej znajdują się linki do kilku ciekawych publikacji naukowych:


• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5938896/
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6222489/

Wnioski:

CBD jest związkiem chemicznym, który pochodzi z rośliny konopi i działa na mózg poprzez oddziaływanie z układem endokannabinoidowym. Działanie CBD na mózg ma wiele aspektów, w tym wpływ na receptory kannabinoidowe, poziom anandamidu, neuroprzekaźniki oraz funkcje poznawcze. Badania naukowe sugerują, że CBD może mieć wiele korzyści zdrowotnych, ale potrzebne są dalsze badania, aby dokładniej poznać jego mechanizmy działania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie CBD na mózg, warto zapoznać się z publikacjami naukowymi dostępnymi online.

Olejki CBD – korzyści, dawkowanie i skutki uboczne

Olejki CBD zyskały na popularności w ostatnich latach, dzięki swoim korzystnym właściwościom zdrowotnym. Jak działają olejki CBD i jakie są ich korzyści?

Jak działają olejki CBD?

Olejki CBD działają na organizm poprzez oddziaływanie na układ endokannabinoidowy. Układ ten odpowiada za regulację wielu procesów w organizmie, takich jak nastrój, apetyt  oddziaływanie na te receptory, CBD może pomóc w redukcji bólu, lęku i stresu oraz poprawie nastrój i snu.

Korzyści z stosowania olejków CBD

Olejki CBD mają wiele korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim, mogą pomóc w redukcji bólu, zwłaszcza w przypadku bólu przewlekłego. Mogą również pomóc w redukcji objawów stresu i lęku, a także poprawić nastrój i sen. Olejki CBD są także wykorzystywane w leczeniu chorób neurologicznych, takich jak padaczka.

Olejki CBD w leczeniu chorób neurologicznych

Olejki CBD są coraz częściej stosowane w leczeniu chorób neurologicznych, takich jak padaczka. Badania wykazały, że CBD może pomóc w redukcji częstotliwości napadów i zmniejszeniu nasilenia objawów.

Olejki CBD w leczeniu bólu

Olejki CBD mogą pomóc w redukcji bólu, zwłaszcza w przypadku bólu przewlekłego. Badania wykazały, że CBD może wpłynąć na receptory bólowe, co prowadzi do zmniejszenia odczuwania bólu.

Olejki CBD a redukcja lęku i stresu

Olejki CBD są często stosowane w celu redukcji lęku i stresu. Badania wykazały, że CBD może pomóc w zmniejszeniu odczuwania stresu i lęku, co przekłada się na poprawę samopoczucia i nastrój

Jak stosować olejki CBD?

Olejki CBD są dostępne w różnych stężeniach i formach. Najczęściej są stosowane poprzez aplikację pod język, co pozwala na szybkie wchłonięcie CBD do organizmu. Dawkowanie olejków CBD zależy od indywidualnych potrzeb, dlatego warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania.

Czy CBD jest przeciwbólowe?

Olejki CBD to popularne suplementy diety, które zdobywają coraz większą popularność dzięki swoim licznych korzyściom zdrowotnym. Jednym z głównych powodów stosowania olejków CBD jest ich skuteczność w łagodzeniu bólu. CBD, czyli kannabidiol, to jeden z wielu związków występujących w konopiach, który działa na układ endokannabinoidowy, regulując jego funkcjonowanie. Dzięki temu olejki CBD mogą przyczynić się do złagodzenia bólu w różnych chorobach.


Badania wykazują, że olejki CBD są szczególnie skuteczne w łagodzeniu bólu związanego z chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane czy padaczka. CBD może działać przeciwzapalnie i przeciwbólowo, zmniejszając ilość substancji wywołujących ból w organizmie. Ponadto, olejki CBD mogą pomóc w łagodzeniu bólu pourazowego, takiego jak urazy sportowe czy wypadki samochodowe.
Nie ma jednak wciąż wystarczającej ilości badań nad skutecznością olejków CBD w łagodzeniu bólu. Z tego powodu przed zastosowaniem olejków CBD w celu łagodzenia bólu należy skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić odpowiednie badania.

Korzyści z stosowania olejków CBD

Olejki CBD są znane ze swoich licznych korzyści zdrowotnych. CBD, czyli kannabidiol, to jeden z wielu związków występujących w konopiach, który działa na układ endokannabinoidowy, regulując jego funkcjonowanie. Dzięki temu olejki CBD mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia i łagodzenia objawów różnych chorób.
Jednym z najważniejszych zastosowań olejków CBD jest ich skuteczność w łagodzeniu lęku i stresu. CBD może działać przeciwlękowo i przeciwdrgawkowo, co może pomóc w łagodzeniu objawów chorób neurologicznych, takich jak padaczka czy stwardnienie rozsiane. Ponadto, olejki CBD mogą pomóc w poprawie jakości snu, co również wpływa na ogólne samopoczucie.
Olejki CBD mogą również pomóc w łagodzeniu objawów bólowych związanych z różnymi chorobami, takimi jak choroby autoimmunologiczne czy pourazowe. CBD może działać przeciwbólowo i przeciwzapalnie, co wpływa na zmniejszenie ilości substancji wywołujących ból w organizmie.
Warto jednak pamiętać, że nie ma wciąż wystarczającej ilości badań nad skutecznością olejków CBD w leczeniu.

Olejki CBD a redukcja lęku i stresu

Olejki CBD zyskały na popularności ze względu na ich potencjalne korzyści zdrowotne, w tym zdolność do zmniejszenia objawów lęku i stresu. CBD jest związkiem chemicznym, który występuje naturalnie w roślinach konopi, ale nie powoduje on psychoaktywnych efektów, które są związane z THC.
Badania wykazały, że olejki CBD mogą pomóc w redukcji lęku i stresu poprzez oddziaływanie na system endokannabinoidowy organizmu. System ten odgrywa ważną rolę w regulowaniu nastroju, emocji i zachowań, a olejki CBD mogą pomóc w regulowaniu poziomu neuroprzekaźników w mózgu, takich jak serotonin i anandamid.
W badaniach na zwierzętach i ludziach wykazano, że olejki CBD mogą pomóc w redukcji objawów związanych z zaburzeniami lękowymi, takimi jak fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i stres pourazowy. Jedno badanie wykazało, że olejki CBD mogą pomóc w redukcji lęku związanego z wystąpieniem publicznego przemawiania.
Jednak warto pamiętać, że każdy organizm jest inny i skutki stosowania olejków CBD mogą się różnić. W niektórych przypadkach, CBD może powodować skutki uboczne, takie jak senność, zmęczenie, suchość w ustach i biegunka. Dlatego też, zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania olejków CBD.
Podsumowując, olejki CBD mogą być skutecznym sposobem na zmniejszenie objawów lęku i stresu, ale ważne jest, aby stosować je z rozwagą i zawsze skonsultować się z lekarzem.

Olejki CBD w leczeniu bólu

Olejki CBD są stosowane do łagodzenia bólu związanego z różnymi schorzeniami. Badania wykazały, że CBD może łagodzić ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów, bólem neuropatycznym, bólem mięśni i bólem pooperacyjnym.


CBD działa na różne rodzaje receptorów w organizmie, w tym na receptory opioidowe, które są związane z łagodzeniem bólu. CBD może również zmniejszać stan zapalny, który często jest przyczyną bólu.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że CBD może zmniejszać ból i zmniejszać potrzebę stosowania leków przeciwbólowych. Jedno badanie na ludziach wykazało, że olejek CBD zmniejszał ból związany z zapaleniem stawów.

Jak stosować olejki CBD?

Istnieją różne sposoby stosowania olejków CBD. Najczęściej stosowane są olejki podjęzykowe, które należy kroplować bezpośrednio pod język i pozostawić na kilka minut przed połknięciem. Olejki CBD są również dostępne w postaci kapsułek, gum do żucia, maści, płynów do inhalacji i olejków do masażu.
Dawkowanie olejków CBD zależy od wielu czynników, takich jak wiek, waga, stan zdrowia i poziom tolerancji. Zwykle zaleca się zaczynanie od niskiej dawki i stopniowe zwiększanie jej w zależności od potrzeb. Ważne jest również, aby wybierać wysokiej jakości olejki CBD od zaufanych producentów.

Oto kilka przykładowych wartościowych linków, które mogę Ciebie zaciekawić:


Badanie naukowe na temat stosowania olejku CBD w leczeniu epilepsji u dzieci: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1611618
Przegląd badań na temat wpływu olejku CBD na lęk i zaburzenia psychiczne: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/
Przegląd badań na temat zastosowań medycznych olejku CBD: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7023045/
Przewodnik po stosowaniu olejku CBD w leczeniu bólu: https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476
Badanie naukowe na temat wpływu olejku CBD na objawy stwardnienia rozsianego: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967586818305222

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Add to cart