Czy Polacy wiedzą czym jest CBD?

Czy Polacy wiedzą czym jest CBD?

Wyniki badania rynku z 2021 wskazują, że połowa Polaków zalicza produkty CBD do używek, a nawet 20% społeczeństwa wierzy w jego nielegalny status. W odpowiedzi, przedstawiamy zestaw informacji na temat prawa konopnego, produktów CBD oraz analiza odpowiedzi na pytanie: skąd Polacy czerpią wiedzę o konopiach?

Jaka jest różnica między konopiami a marihuaną? 

Konopie przemysłowe to roślina, która uprawia się legalnie także w Polsce, obszar uprawy liczy się  najczęściej w hektarach, a ich wysokość w metrach. Konopie siewne posiadają różne kannabinoidy,  jednak stężenie nielegalnej substancji THC nie może przekraczać w nich zgodnie z prawem 0,2%.  Konopie wykorzystywane są w wielu przemysłach. Obecnie, znajdują szerokie zastosowanie jako  suplementy diety, żywność, kosmetyki oraz inne produkty codziennego użytku. Szczególnie wysokie  zainteresowanie wokół kannabinoidów wynika jednak z ich medycznego i terapeutycznego wpływu  na organizm. Roślina ta posiada równocześnie ogromny potencjał w branżach, które w dzisiejszych  czasach wymagają dużych inwestycji, które poskutkować mogą całkowitym skierowaniem danego  sektora gospodarki na konopie. Przyszłość konopi drzemie więc dodatkowo w przemyśle  energetycznym, celulozowo-papierniczym, włókienniczym, przemyśle tworzyw sztucznych i wielu  innych.  

Słowo marihuana powinno kojarzyć się z kolei z konopiami indyjskimi, w których zawartość  psychoaktywnej substancji zwanej „THC” znajduje się na poziomie przekraczającym 0,2%, w  rzeczywistości często przekraczającym wręcz stężenie 20%. THC. Ten rodzaj cannabis nazywany jest  zgodnie z literą prawa jako „konopie inne niż włókniste” i jest w Polsce nielegalny. Drugą z  najbardziej popularnych substancji aktywnych zawartych w konopiach jest kannabidiol, czyli CBD,  któremu poświęcone zostało badanie rynku przeprowadzone przez MaryGo w 2021 roku. 

Uczestnikom badania rynku na temat produktów CBD w Polsce zadano następujące pytania: 

1. Czy słyszałeś o produktach CBD? 

2. Skąd wiesz o produktach CBD?  

3. Czy wiesz czym sią produkty CBD? 

4. Opisz swoimi słowami czym są produkty CBD. 

5. Do jakiej kategorii należy wg Ciebie CBD? 

6. Czy wiesz w jaki sposób można wykorzystywać konopie poza celami spożywczymi? 7. Jak myślisz jakie właściwości terapeutyczne mogą posiadać produkty CBD? 

Odpowiedzi na nie ukazują ogólny poziom świadomości Polaków na temat rynku produktów CBD w  Polsce.  

Czym są produkty CBD?

W badaniu udział wzięło 1008 osób, co stanowi próbę miarodajną dla całego społeczeństwa. Połowa  respondentów twierdzi, że słyszała wcześniej o produktach CBD. Druga połowa deklaruje z kolei, że  nic o nich nie wie. Wyniki badania wskazują, że najczęstszym źródłem czerpania wiedzy o produktach  konopnych są ogólnodostępne przekazy medialne (45%). Kolejną, prawie równie liczną grupą są  znajomi (40%), którzy po doliczeniu odpowiedzi „rodzina” (14%) wychodzą na prowadzenie – 54%  respondentów dowiedziało się o produktach CBD od swoich najbliższych. Istotnym źródłem informacji o kannabinoidach jest także internet, który uświadomił 38% ankietowanych czym są  produkty CBD. Dodatkowo, aż 27% badanych osób przyznaje, że o produktach konopnych  dowiedziało się przez przypadek.  

Respondentów zapytano następnie, czy wiedzą czym są produkty CBD. Aż 87% ankietowanych  zadeklarowała, że zna właściwości lub zastosowanie produktów bogatych w kannabidiol. W  pierwszej kolejności poproszono badanych o odpowiedź własnymi słowami na pytanie czym są  produkty CBD, a większość z nich okazała się mieć rację. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią  było wskazanie na pochodzenie CBD z roślin konopi (34%). Znacznie mniej badanych wie o coś  kannabinoidach (22%), będących składnikiem roślin konopi. Zaledwie ankietowanych 16% osób  deklarujących posiadanie informacji na temat produktów CBD jest świadoma ich działania  leczniczego, w tym przeciwnowotworowego, przeciw psychotycznego czy środka poprawiającego  jakość snu. Tylko 1/10 badanych wspomniała o tym, że produkty CBD nie posiadają właściwości  psychoaktywnych. Kolejne odpowiedzi, których udzieliło kolejno 10%, 7% oraz 6% badanych jest  błędne utożsamianie pojęć „konopie” i „marihuana”, Respondenci nazywają produkty CBD „olejkami  na bazie marihuany”, „marihuaną o niskim stężeniu THC” oraz „marihuaną leczniczą”. Odpowiedzi te  nie są do końca poprawne, a błędy wynikają przede wszystkim ze zwykłego mylenia pojęć, co zostało  wyjaśnione powyżej. Niestety, zaledwie 4% ankietowanych wspomina na tym etapie o naturalnym  pochodzeniu produktów konopnych, 3% badanych mówi o działaniu relaksującym, a tylko 1%  zaznacza wpływ CBD na suplementację diety.  

Jakie są skojarzenia Polaków z konopiami? 

Ciekawym wnioskiem płynącym z analizy skojarzeń Polaków z CBD jest ich uzależniający wpływ na  osobę, która je stosuje, co zaznaczyło aż 27% respondentów. Jest to na szczęście jednak najrzadziej  wybieranych odpowiedzi. Pierwsze skojarzenie Polaków zapytanych o CBD jest ich pochodzenie  naturalne (59%). Większość ankietowanych zdaje sobie także sprawę z ich relaksujących właściwości  (57%), 40% z kolei przyporządkowuje CBD do produktów medycznych. Warto zauważyć, że aż 44%  badanych zwraca uwagę na słaby poziom regulacji prawnych w tym zakresie, w czym znajduje się  dużo prawdy.   Ankietowani zostali także zapytani o słuszność stwierdzeń dotyczących produktów bogatych w CBD.  Odpowiedź twierdząca, że CBD są polecane dla osób doświadczających dużej ilości stresu zaznaczona  była przez 67% badanych osób. Ciekawym spostrzeżeniem jest niski wskaźnik poparcia twierdzenia o  szerokiej dostępności produktów zawierających CBD (21%), co oznacza, że aż 79% ma wskazuje na  problem z dostępem do kannanidiolu. Kolejna odpowiedź mówiąca o negatywnym wpływie CBD na  układ oddechowy poparta została jedynie przez 15% respondentów. Zaledwie 14% zdaje sobie  sprawę, że kannabidiol zalecany jest sportowcom.  

Świadomość Polaków na temat zastosowania produktów z CBD 

Jednym z pytań postawionych uczestnikom badania rynku jest zakwalifikowanie produktów CBD do  określonej grupy produktowej. Najwyższy wynik otrzymały konopne suplementy diety (51%).  Niestety, aż połowa ankietowanych myśli, ze produkty CBD stanowią używki, a nawet 20% Polaków  błędnie myśli, że CBD jest substancją nielegalną. O konopnej pielęgnacji skóry i kosmetykach z CBD  wspomina jedynie 22% badanych, z kolei o konopnej żywności słyszało jedynie 13%. Wciąż wyjątkowo mało popularnym zastosowaniem kannabidiolu są produkty spożywcze skierowane do  zwierzaków.  Ciekawe okazują się także odpowiedzi na pytanie otwarte brzmiące: Czy wiesz w jaki sposób można  wykorzystywać konopie poza celami spożywczymi? Aż 47% ankietowanych nie wie w jakich innych  branżach konopie mogą być przydatne. Najwięcej odpowiedzi, które pochodzą od respondentów  wskazuje na lecznicze zastosowanie kannabinoidów, a najwyższy wynik oznacza jedynie 25%  otrzymanych wyników. Zaskakująca jest niezwykle niska świadomość dotycząca kosmetyków z  kannabidiolem (8%). 7% ankietowanych uznało CBD za używkę przeznaczoną do palenia, z kolei 5%  wymienia wśród zastosowań konopi produkcję tworzyw sztucznych. Może to stanowić  niespodziankę, ponieważ mniej osób zdaje sobie sprawę o przeciwbólowym działaniu konopi (3%),  niż z włókien przemysłowych. Produkcja olejku wymieniana jest jedynie przez 2% ankietowanych, a  właściwości relaksacyjne wyróżnione zostały przez tylko 1% grupy badanej.  

Właściwości terapeutyczne CBD

Jedynym z istotnych zagadnień poruszonych w ramach badania rynku w 2021 roku jest świadomość  Polaków na temat terapeutycznych właściwości kannabidiolu. Pytanie zadane ankietowanym  pozwoliło na zaznaczenie wielu odpowiedzi, co pokazuje, że większość badanych ma pojęcie o więcej  niż jednym zastosowaniu medycznym konopi. Mimo tego, że tylko ¼ społeczeństwa w pierwszych  chwili słysząc „CBD” myśli „lekarstwo”, wydaje się, że większość ankietowanych przypomina sobie  więcej informacji w pytaniach zamkniętych.  

Konopie, które powracają właśnie na otwarty rynek po wielu latach nieskutecznej prohibicji  poddawane są badaniom naukowym, których efekty doprowadzić nas mają do lepszego zrozumienia  leczniczych właściwości konopi. Jednym z największych problemów pojawiających się w dzisiejszym  społeczeństwie jest stres. W związku z tym, większość badanych (58%) zdaje sobie sprawę, ze  produkty konopne potrafią ten stres redukować. Kolejnym popularnym wpływem CBD na organizm  jest działanie przeciwbólowe, o którym słyszało 54% ankietowanych. Edukacja w zakresie stosowania  produktów bogatych w kannabinoidy doprowadziła do zwiększenia w ostatnich latach świadomości  na temat przeciw-lękowych właściwości CBD (39%). Działanie przeciwnowotworowe kannabidiolu  znane jest 33% respondentów, z kolei o jego wpływie na jakość snu słyszało 31% pytanych. Na  popularności zyskują także przeciwzapalnewłaściwości CBD, które deklaruje 27% ankietowanych.  Coraz więcej osób chętnie sięga po konopie w celach ogólnych związanych z poprawa regeneracji  ciała (24%) czy poprawą odporności (21%). Pozytywnego wpływu na poszczególne układy w  organizmie oczekuje się od układu trawiennego przez 20% respondentów oraz oddechowego (14%).  Zarówno regulacja poziomu cholesterolu, jak i stężenie glukozy we krwi znana jest 7% zapytanych  osób. 

Podsumowanie

Zdecydowana większość respondentów wskazuje na trudny dostęp do produktów konopnych, co  stanowi wyraźny sygnał dla producentów produktów konopnych w Polsce.  

Wydaje się, ze wielu respondentów zapomniało o tym, co wiedzą o konopiach na etapie pytań  otwartych. W odpowiedziach na pytania zamknięte widzimy, że Polacy zdają sobie sprawę z  niektórych kwestii, które pominięte lub zapomniane zostały w pytaniach opisowych.  

Znaczna większość respondentów słyszała o produktach bogatych w CBD z przynajmniej 2 lub  większej ilości źródeł. Najwięcej osób dowiedziało się o konopiach od najbliższych, co świadczy o  popularyzacji tematu konopi i coraz częstszych rozmowach na ten temat wśród społeczeństwa. 

Wszystkie błędy, które pojawiają się we odpowiedziach na pytanie otwarte „Czym są produkty  konopne” wynikają z błędnego stosowania słownictwa, szczególnie widoczne jest w tym przypadku  mylenie pojęć „konopie” i „marihuana”.  

Niewielka część społeczeństwa zdaje sobie sprawę na temat zastosowania konopi w kosmetyce,  przemyśle spożywczym czy jako żywności dla zwierząt.  

Szokujące jest, że prawie połowa społeczeństwa nie potrafi wymienić żadnej innej gałęzi przemysłu,  która wykorzystuje konopie, szczególnie, że jest to roślina o największym potencjale na świecie.