Od 129zł Delivery Warszawa max 2h, dla innych miast wysyłka w 24h

Od 129zł Delivery Warszawa max 2h, dla innych miast wysyłka w 24h

Menu

Polityka prywatności

Prywatność podczas korzystania z serwisu MaryGo.app

 1. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Państwa danych jest Mary Go Sp. z o.o.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail go@marygo.app.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego. Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy zakładają Państwo konto lub składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do utrzymania konta w serwisie oraz do realizacji Państwa zamówień, potwierdzenia ich oraz płatności. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

 • Imię i nazwisko
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Zamówienie
 • Dane dotyczące płatności
 • Komentarze (jeśli dotyczy)

W zakresie płatności nie przechowujemy danych rachunków bankowych, kart płatniczych czy przelewów. Płatności realizowane są przez zewnętrznego operatora, który przechowuje dane w tym zakresie, my otrzymujemy jedynie informacje o opłaceniu danego zamówienia.

Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane mogą być uzupełniane o dane z powszechnie dostępnych rejestrów w zakresie koniecznym do wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych (faktur).

Opinie o sklepach i produktach

Oprócz powyższych operacji związanych z przetwarzaniem danych, wykorzystujemy dane osobowe, których udzielają Państwo podczas zgłaszania opinii o sklepie lub produkcie. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest nasz uzasadniony interes – umożliwienie oceny sklepów i produktów.

Wiadomości marketingowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki i aktualizacje na temat nowych sklepów (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. W dowolnym momencie, w którym chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tego rodzaju wiadomości i powiadomień, mogą Państwo wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości.

Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Kod pocztowy

Wykorzystywane narzędzia marketingowe:

ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

Inne

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

Możliwość wycofania zgody

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Spółkę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Spółkę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń – do siedmiu lat.

Mechanizm cookies, adres IP

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

Typy wykorzystywanych cookies

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera (lub urządzenia) zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów (urządzeń) Użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i w aplikacji, oraz zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym i aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego lub aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej lub aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Spółka wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu, mapy wskazującej lokalizację sklepów, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics i Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);
 • Facebook Ads;
 • Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Udostępnianie danych osobowych sklepom

Dane Użytkowników będą przekazywane sklepom i innym dostawcom produktów oferowanych za pomocą Serwisu. Korzystając z Serwisu i kupując produkty, Użytkownik zawiera umowę bezpośrednio ze sprzedawcą tych produktów. Przekażemy dane Użytkownika do sprzedawcy, by mógł on zrealizować zamówienie.

Udostępnianie danych osobowych innym osobom niebedącym sklepami

Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Dane mogą być udostępniane serwisom płatności elektronicznych i bankom (w zakresie realizacji płatności), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń). Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, poza wyjątkami opisanymi w niniejszej polityce, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.

Wykorzystywane narzędzia analityczne:

GOOGLE ANALYTICS

Narzędzie Google Analytics umożliwia tworzenie i gromadzenie statystyk związanych z zachowaniami Użytkownika korzystającego z Serwisu, w celu ich późniejszej analizy umożliwiającej optymalizację Serwisu. Dane przechowywane są na serwerach Google zlokalizowanych na całym świecie.

Serwis korzysta z kodu śledzącego Google Analytics wykorzystującego pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Użytkownik w każdej chwili może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Serwis w większości przypadków skraca adresy IP przed przekazaniem ich na serwery Google. W wyjątkowych sytuacjach adres IP może zostać skrócony dopiero na serwerach Google. Skrócony adres IP użytkownika przekazany przez przeglądarkę użytkownika co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W ramach Google Analytics Serwis nie gromadzi danych umożliwiających identyfikację użytkownika. W związku z tym dane te nie mają charakteru danych osobowych. Do danych uzyskiwanych przez Serwis w ramach Google Analytics należą: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta użytkownik; podstrony Serwisu, z której korzysta użytkownik; przejść pomiędzy stronami; źródła, z którego Użytkownik trafił na stronę. Serwis wykorzystuje również następujące Funkcje Reklamowe w ramach Google Analytics: raporty demograficzne i zainteresowań; remarketing; funkcje raportowania o reklamach.

W ramach Funkcji Reklamowych nie gromadzi się danych osobowych. Uzyskiwane dane to w szczególności: przedział wiekowy Użytkownika; płeć Użytkownika; przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości; zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez Google danych z serwisów internetowych i aplikacji, które korzystają z usług Google, dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Ads

Serwis wykorzystuje Google Conversion Tracking Umożliwia określenie czy Użytkownik dotarł na stronę za pośrednictwem reklamy wysłanej za pośrednictwem Google. Odbywa się to poprzez ustawienie pliku cookie na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie umożliwiają określenia danych osobowych użytkownika.

Użytkownik, który nie chce być poddawany powyższej weryfikacji, może zablokować w przeglądarce pliki cookie pochodzące z domeny „googleleadservices.com”.

FACEBOOK ADS (FACEBOOK PIXEL I NIESTANDARDOWE GRUPY ODBIORCÓW)

Serwis, w ramach systemu reklamowego Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., korzysta z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup Użytkowników dedykowanych reklam. Umożliwia to zaimplementowany w Serwisie Pixel Facebooka, który automatycznie gromadzi informacje o zachowaniu Użytkownika korzystającego z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwerów Facebooka. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Użytkownikach, zebranych w ramach korzystania przez z serwisu Facebook i wykorzystywać je swoich własnych celów, w tym marketingowych. Informacje te są dostępne w polityce prywatności Facebooka pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Użytkownik może także zarządzać ustawieniami prywatności w ustawieniach konta Facebooku. Informacje na ten temat są dostępne pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/ads/settings.

Firebase

Firebase pozwala lepiej zrozumieć zachowania użytkowników i zoptymalizować aplikację. Dane użytkownika są przy tym wysyłane anonimowo do Firebase. Ponadto wykorzystywane są również inne funkcje Firebase. Umożliwiają one wykrywanie przyczyn błędów w aplikacjach oraz tworzenie lepszych podpowiedzi dla użytkownika i powiadomień wypychanych (push). Firebase to baza danych, która umożliwia osadzanie informacji na stronie internetowej w czasie rzeczywistym. Firebase jest spółką zależną Google i ma siedzibę w San Francisco, Kalifornia, USA. Politykę prywatności Firebase można znaleźć pod adresem https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

AppsFlyer

Korzystamy z usług AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel („AppsFlyer”, www.appsflyer.com), aby dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy trafiają do naszej aplikacji i z niej korzystają. Oznacza to, że niektóre informacje, jak np. model urządzenia z którego korzysta użytkownik, strony www, które odwiedza oraz ich treści są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane. Dotyczy to w szczególności takich informacji, jak:

unikalne identyfikatory, takie jak adres IP, user agent, IDFA (identyfikator reklam), Android ID (w urządzeniach z systemem Android), Google Advertiser ID, appsflyer_id.

dane techniczne takie, jak: android ID, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego urządzenia, nagłówek przeglądarki HTTP (user agent), model urządzenia, język wyszukiwarki, ID kursu, rodzaj aktywności w aplikacji (eventName), wartość aktywności (eventValue), events_api, miasto, właściwości i ustawienia urządzenia, informacje dot. wycofania zgód reklamowych pobrań, wyświetleń, kliknięć i instalacji aplikacji mobilnych, zachowań w aplikacji, parametry ruchu urządzenia i operatora, nazwa operatora, zdarzenia występujące poza aplikacją (server – 2- server events), przypisanie do zdarzeń w aplikacji (in-app events), oryginalnego urządzenia i przypisanego źródła mediów (media source) zarejestrowanego przez Appsflyer.

AppsFlyer wykorzystuje te dane w naszym imieniu do oceny i analizy skuteczności naszych działań marketingowych i kanałów w internecie, które mają na celu uzyskanie wiedzy, jak poszczególni użytkownicy reagują na konkretne kampanie, jak korzystają z aplikacji i wchodzą z nią w interakcję. Dane opisane powyżej nie są używane do identyfikacji pojedynczych użytkowników ani do przypisywania ich do konkretnej osoby. Ponadto, dane te są wykorzystywane do wykrywania i zapobiegania przypadkom tzw. „oszustwa mobilnego”, to znaczy manipulacji i wszelkiego rodzaju oszustw związanych z naszymi działaniami marketingowymi. Na bazie zbieranych danych, które są dla nas agregowane, AppsFlyer może wykryć działania, które były manipulowane (pobrania lub rejestracje w aplikacji). Służy to jednakże naszym interesom biznesowym i musi zostać uwzględnione w rozliczeniach z naszymi partnerami.

Przetwarzanie tych danych opiera się na uzasadnionym interesie administratora, zgodnie z art. 6 (1) lit. f, RODO. Informacje na temat zaprzestania gromadzenia danych przez AppsFlyer znajdują się w

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Dodaj kupon